הכנה למבחן המחוננים

ילדים לומדים

במשרד החינוך קיים אגף מיוחד המתעסק בילדים המחוננים במדינה, ומקדם תוכניות העשרה לאותם ילדים שנמצאו מחוננים.
על מנת להיות מוכר כמחונן, על הילד לעבור סדרת מבחנים אשר האגף מקיים בכל שנה בניסיון לאתר את אותם ילדים בעלי פוטנציאל ייחודי.
בעקבות רמת הקושי הגבוהה של המבחנים והמורכבות בקבלה למסלול הזה, הורים רבים מעודדים את ילדיהם לעבור הכנה למבחן המחוננים, כפי שנפרט בהמשך.
כל ילד, מכל בית ספר ברחבי המדינה, יכול לגשת למבחנים אלו, אשר מועדו אחיד בכל בתי הספר ונקבע בתחילת שנת הלימודים. נדגיש כי המבחנים אינם חובה וההשתתפות בהם נתונה לבחירת ההורים והילד.
ילדים דוברי עברית ניגשים למבחנים בכיתה ב', ודוברי הערבית ניגשים בכיתה ג'.
המבחנים מנוסחים ונערכים על ידי חברה חיצונית למשרד החינוך.
תהליך הכרתו של ילד כמחונן מתחילה כשנה לפני תחילת השתתפותו בתוכניות ההעשרה השונות, ולכן התלמידים אשר יזוהו כמתאימים, יחלו את תוכניות הטיפוח וההעשרה שלהם בכיתה ג' או בכיתה ד', לדוברי העברית ולדוברי הערבית בהתאמה.
מטרת המבחנים הינה לבדוק את המיומנויות האינטלקטואליות של הילד ואת הפוטנציאל הלימודי הכללי שלו, אך יודגש כי אין מטרתם לנבא הצלחה בלימודים בבית הספר או לשקף יצירתיות ומוטיבציה.
תהליך האיתור הינו תהליך מורכב הכולל מספר שלבים, הכוללים מבחנים וראיון קבלה, כמפורט להלן:

מבחן הסינון

המבחן כולל שאלות הן בהבנת הנקרא והן בחשבון, ונערך בתוך בתי הספר השונים.
בנושא הבנת הנקרא, ישנן שאלות אמריקאיות ושאלות פתוחות מסוגים שונים, ביניהם פירוש מילים, הבנה והסקה מתוך הטקסט, הבנת מסר מרכזי וסוג הקטע.
כלל תלמידי בית הספר ניגשים למבחן סינון ראשוני זה, וכ-20% מכלל התלמידים עוברים אותו ומופנים להמשיך לשלב המבחן השני.
תלמיד יכול להמשיך ולהיבחן בשלב השני גם במקרה בו לא נכלל באותם 20% אשר קיבלו את הציונים הגבוהים ביותר. במקרה בו מוגשת חוות הדעת של הצוות החינוכי הממליצה נקודתית על אותו תלמיד כמצטיין ובעל פוטנציאל להמשיך בתהליך איתור המחוננים, או במקרה של הגשת בקשה מצד התלמיד, וקבלתה על ידי הרפרנט המחוזי לטיפול במבחני קבלה.

מבחן האיתור

מבחן זה נערך במרכזי בחינה חיצוניים לבתי הספר של התלמידים אשר עברו את שלב המיון הראשוני.
המבחן הינו מבחן פסיכוטכני ברמה גבוהה ומאתגרת ביותר לילדים בגילאים אלו, כאשר רק כ- 1.5-3 אחוזים מהניגשים אליו מקבלים את הציונים הגבוהים ביותר ומתקבלים לתוכניות המחוננים השונות.

ראיון קבלה

במידה והתלמיד הצליח לעמוד ברף הסינון של 2 המבחנים, עליו לעבור בהצלחה את שלב הראיון.
הראיון משמש כמדד המשלים של המבחן, שכאמור אינו בוחן את המוטיבציה של התלמיד ואת כשרונו. לכן, מושם דגש בראיון על היכרות עם התלמיד, ובחינת רצונו ויכולתו להשתלב בתוכניות ההעשרה והטיפוח.

הכנה למבחן

נדגיש, כי הכנות למבחן המחוננים אינן מתיימרות להפוך תלמיד בינוני לילד מחונן, אלא לעזור לילדים אשר כבר מגיעים להישגים והצלחות בלימודיהם, ולתת להם אפשרות להביע את יכולותיהם על הצד הטוב ביותר.
קיימים מספר אתרים ומרכזים אשר מציעים שירותים של הכנה למבחן המחוננים.
המבחן אכן מזמן לילדים התמודדות עם מבחנים ושאלות מסוגים אשר אינם מוכרים להם לרוב מבית הספר היסודי, כמו שאלות אמריקאיות (רב-ברירתיות), התמודדות עם לחץ של זמן וכדומה.
לכן, הכנה והתנסות בהתמודדות עם נושאים אלו לפני המבחן, יכולות לשפר את התמודדות התלמיד בזמן אמת. בנוסף, תחושת ההיכרות תורמת לביטחון העצמי של התלמיד העומד מול המבחן המאיים, ומאפשרת לו להיבחן בצורה רגועה ושקולה.

פרטים נוספים על מסלול לימודים

פוסטים אחרונים בבלוג